Στις επαγγελματικές «οικογένειες» είναι γνωστό πως οι δυνατές ομάδες στο χώρο εργασίας είναι κάτι πολύ περισσότερο από ανθρώπους που τα πηγαίνουν καλά. Οι δυνατές ομάδες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της κάθε επιχείρησης και αρωγοί της κουλτούρας της, ανεξάρτητα από το μέγεθός